Zakup materiałów wraz z dostawą do wykonania remontów na drogach powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z podziałem na zadania

Materiały budowlane, narzędzia

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Zakup materiałów wraz z dostawą do wykonania remontów na drogach powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z podziałem na zadania
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 142111004 Piasek naturalny
440000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
441140002 Beton
441130005 Drogowe materiały konstrukcyjne
441131006 Materiały chodnikowe
441110001 Materiały budowlane
441112003 Cement
Numer wyniku 2101062