Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności wyposażenia systemu bezpieczeństwa kancelarii tajnej Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności wyposażenia instalacji i urządzeń Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności urządzeń i instalacji: sygnalizacji alarmu pożaru, systemu zasilania w energię elektryczną, sanitarnych

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności wyposażenia systemu bezpieczeństwa kancelarii tajnej Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności wyposażenia instalacji i urządzeń Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności urządzeń i instalacji: sygnalizacji alarmu pożaru, systemu zasilania w energię elektryczną, sanitarnych
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Miasto Warszawa
Data publikacji 2018-06-18
Data składania ofert 20/06/2018, Godzina 00:00
Kod CPV 453430003 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453122009 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
Numer przetargu 2083236