Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja miasta poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowych budynków

Zabytki- konserwacja i renowacja

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja miasta poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowych budynków
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Lubomierz
Data publikacji 2018-04-19
Data składania ofert 27/04/2018, Godzina 11:00
Kod CPV 715200009 Usługi nadzoru budowlanego
Numer przetargu 2011719