Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi do granic posesji i przydomowych oczyszczalni ścieków w ul. Fińskiej w miejscowości Janinów, gm. Grodzisk Mazowiecki

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi do granic posesji i przydomowych oczyszczalni ścieków w ul. Fińskiej w miejscowości Janinów, gm. Grodzisk Mazowiecki
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Grodzisk Mazowiecki
Data publikacji 2018-04-18
Data składania ofert 29/05/2018, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 2011704