Dostawa materiałów do daktyloskopii dla pracowni Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz materiałów dla techników kryminalistyki jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa materiałów do daktyloskopii dla pracowni Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz materiałów dla techników kryminalistyki jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2018-04-18
Data składania ofert 25/05/2018, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 249500008 Specjalistyczne produkty chemiczne
301900007 Różny sprzęt i artykuły biurowe
339000009 Sprzęt i artykuły do użytku <i>post mortem </i>oraz w kostnicach
339510001 Materiały do pośmiertnego zdejmowania odcisków palców lub innych odcisków
380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Numer przetargu 2011696