Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Turzy-Górnie

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Turzy-Górnie
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Sokołów Małopolski
Data publikacji 2018-04-18
Data składania ofert 04/06/2018, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 454430004 Roboty elewacyjne
454421008 Roboty malarskie
454211304 Instalowanie drzwi i okien
454100004 Tynkowanie
453210003 Izolacja cieplna
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
452625202 Roboty murowe
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
452611005 Wykonywanie konstrukcji dachowych
452520008 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Numer przetargu 2011692