Budowa przyłącza ciepłowniczego - zadanie 43 ul. Wybudowanie dz. nr 222/1 w Bydgoszczy

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa przyłącza ciepłowniczego - zadanie 43 ul. Wybudowanie dz. nr 222/1 w Bydgoszczy
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Bydgoszcz
Data publikacji 2018-04-18
Data składania ofert 28/05/2018, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452360000 Wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452321405 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Numer przetargu 2011677