Utworzenie Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Utworzenie Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Białystok
Data publikacji 2018-04-18
Data składania ofert 18/05/2018, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 323200002 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
323212001 Urządzenia audiowizualne
322400007 Kamery telewizyjne
380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
391540006 Sprzęt wystawowy
391330003 Zestawy wystawowe
429611001 System kontroli dostępu
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454400003 Roboty malarskie i szklarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454100004 Tynkowanie
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
452140000 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
452123102 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
715000003 Usługi związane z budownictwem
713000001 Usługi inżynieryjne
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer przetargu 2011627