Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania 7 500 oznaczeń/testów HER2 oraz 500 oznaczeń/testów CD56 metodą immunohistochemiczną (IHC) wraz z dzierżawą systemu ...

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania 7 500 oznaczeń/testów HER2 oraz 500 oznaczeń/testów CD56 metodą immunohistochemiczną (IHC) wraz z dzierżawą systemu ...
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2018-04-18
Data składania ofert 28/05/2018, Godzina 07:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 336962007 Odczynniki do badania krwi
384345207 Analizatory krwi
Numer przetargu 2011605