Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem VIII: „Budowa przedłużenia kolektora TIV do granic miasta wraz z modernizacją istniejącego odcinka. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ...

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem VIII: „Budowa przedłużenia kolektora TIV do granic miasta wraz z modernizacją istniejącego odcinka. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ...
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Lublin
Data publikacji 2018-04-18
Data składania ofert 07/05/2018, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer przetargu 2011600