Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2 x Dn 500 - na sieć preizolowaną 2 x 508,0/630 mm od istniejącej komory ciepłowniczej Ko-IV/13 do istniejącej preizolowanej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Zauł

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2 x Dn 500 - na sieć preizolowaną 2 x 508,0/630 mm od istniejącej komory ciepłowniczej Ko-IV/13 do istniejącej preizolowanej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Zauł
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2018-04-18
Data składania ofert 28/05/2018, Godzina 09:30
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453210003 Izolacja cieplna
453120007 Instalowanie systemów alarmowych i anten
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer przetargu 2011599