Kontrakt nr 1 - „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu (cz. A + cz. B)”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Kontrakt nr 1 - „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu (cz. A + cz. B)”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Opole
Data publikacji 2018-04-18
Data składania ofert 10/05/2018, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453400002 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452522000 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
452521009 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452324202 Roboty w zakresie ścieków
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112505 Badanie gruntu
451112402 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Numer przetargu 2011586