„Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200, Dn 150, Dn125, Dn 100, Dn 80, Dn 65, Dn 50 i Dn 40 wraz z przyłączami przy ul Niepodległości, Kaszubskiej, Bogurodzicy,Wojciecha, Więckowskiego w Szczecinie (Zadanie S24, S25, ) oraz przebudowa sieci cieplnej wysokichparametrów Dn 150, Dn80 wraz z przyłączami przy ul. Korzeniowskiego (Zadanie S8)”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200, Dn 150, Dn125, Dn 100, Dn 80, Dn 65, Dn 50 i Dn 40 wraz z przyłączami przy ul Niepodległości, Kaszubskiej, Bogurodzicy,Wojciecha, Więckowskiego w Szczecinie (Zadanie S24, S25, ) oraz przebudowa sieci cieplnej wysokichparametrów Dn 150, Dn80 wraz z przyłączami przy ul. Korzeniowskiego (Zadanie S8)”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Szczecin
Data publikacji 2018-04-18
Data składania ofert 24/05/2018, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
713222003 Usługi projektowania rurociągów
Numer przetargu 2011568