„Przebudowa rowu R-3 w Gdańsku – dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa rowu R-3 w Gdańsku – dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Gdańsk
Data publikacji 2018-04-18
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324604 Roboty sanitarne
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2011544