Dostawa instalacja uruchomienie aparatu RTG typu telekomando aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym oraz tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawą, wdrożeniem i integracją PACS

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa instalacja uruchomienie aparatu RTG typu telekomando aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym oraz tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawą, wdrożeniem i integracją PACS
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2018-04-18
Data składania ofert 30/05/2018, Godzina 07:30
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 331000001 Urządzenia medyczne
331150009 Urządzenia do tomografii
331110001 Aparatura rentgenowska
450000007 Roboty budowlane
723000008 Usługi w zakresie danych
Numer przetargu 2011534