Usługi migracji, asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju oraz transferu wiedzy Generatora Wniosków i Systemu Ewidencji Godzin Wsparcia

Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługi migracji, asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju oraz transferu wiedzy Generatora Wniosków i Systemu Ewidencji Godzin Wsparcia
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2018-04-18
Data składania ofert 29/05/2018, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 722670004 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
722620009 Usługi rozbudowy oprogramowania
722532005 Usługi w zakresie wsparcia systemu
Numer przetargu 2011523