Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S)”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S)”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2018-04-18
Data składania ofert 24/05/2018, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 715200009 Usługi nadzoru budowlanego
715210006 Usługi nadzorowania placu budowy
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer przetargu 2011513