„Dostawa sprzętu do monitoringu obszarów leśnych dla potrzeb lokalizacji pożarów”

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł „Dostawa sprzętu do monitoringu obszarów leśnych dla potrzeb lokalizacji pożarów”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Radoszyce
Data publikacji 2018-04-18
Data składania ofert 28/05/2018, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 324200003 Urządzenia sieciowe
324210000 Okablowanie sieciowe
322000005 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453120007 Instalowanie systemów alarmowych i anten
453123309 Montaż anten radiowych
453122009 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
513120002 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych
Numer przetargu 2011488