Wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem V: „Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa ...

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem V: „Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa ...
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Lublin
Data publikacji 2018-04-18
Data składania ofert 03/09/2018, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer przetargu 2011458