Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Starachowice
Data publikacji 2018-04-18
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452522000 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
452521009 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
452521401 Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów
452521205 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452324202 Roboty w zakresie ścieków
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
511000003 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
Numer wyniku 2011452