Konserwacja, bieżące utrzymanie oraz przesyłanie danych ze stacji pogodowych, znaków zmiennej treści oraz kamer administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Konserwacja, bieżące utrzymanie oraz przesyłanie danych ze stacji pogodowych, znaków zmiennej treści oraz kamer administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Rzeszów
Data publikacji 2018-04-18
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 503344009 Usługi w zakresie konserwacji systemu komunikacji
503126001 Konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji
503123008 Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
637127103 Usługi monitorowania ruchu
723100001 Usługi przetwarzania danych
723180007 Usługi przesyłu danych
722670004 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
Numer wyniku 2011450