Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych Słupcza – Dwikozy „Zieleniec” w km od 0+100 do km 1+210 dz. ewid. 1269, 1349, 1348, 1370.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych Słupcza – Dwikozy „Zieleniec” w km od 0+100 do km 1+210 dz. ewid. 1269, 1349, 1348, 1370.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji świętokrzyskie
Data publikacji 2018-04-17
Data składania ofert 07/05/2018, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Numer przetargu 2008786