„TURISTICUS - budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie Bochni” Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „TURISTICUS - budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie Bochni” Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji małopolskie
Data publikacji 2018-04-17
Data składania ofert 07/05/2018, Godzina 09:45
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Wadium Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
Numer przetargu 2008780