Dostarczenie szerokopasmowego Internetu dla 77 gospodarstw domowych w ramach trwałości projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Biecz realizowanego w ramach 8 Osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Dostarczenie szerokopasmowego Internetu dla 77 gospodarstw domowych w ramach trwałości projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Biecz realizowanego w ramach 8 Osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji małopolskie
Data publikacji 2017-12-13
Data składania ofert 21/12/2017, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 724000004 Usługi internetowe
Numer przetargu 1868033