ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KZ/2017 na: PRZEBUDOWĘ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH POLIGONU BUDOWLANEGO NA POTRZEBY SPAWALNI SZKOLENIOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU O FUNKCJI USŁUG STOLARSKICH NA FUNKCJĘ OBSŁUGI TECHNICZNEJ DLA SPAWALNI SZKOLENIOWEJ

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KZ/2017 na: PRZEBUDOWĘ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH POLIGONU BUDOWLANEGO NA POTRZEBY SPAWALNI SZKOLENIOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU O FUNKCJI USŁUG STOLARSKICH NA FUNKCJĘ OBSŁUGI TECHNICZNEJ DLA SPAWALNI SZKOLENIOWEJ
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Szczecin
Data publikacji 2017-12-13
Data składania ofert 15/01/2018
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Numer przetargu 1868016