Ewaluacja wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, w tym usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Ewaluacja wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2017-12-13
Data składania ofert 09/01/2018
Kod CPV 794190004 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
Numer przetargu 1868002