Zapytanie ofertowe na organizację dwudniowej wizyty studyjnej dziennikarzy zagranicznych w Łowiczu w ramach projektu „ŁOWICZ-CENTRUM PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. II Oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: II.2.2: Promocja gospodarcza regionu

Usługi cateringowe, hotelarskie i restauracyjne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Zapytanie ofertowe na organizację dwudniowej wizyty studyjnej dziennikarzy zagranicznych w Łowiczu w ramach projektu „ŁOWICZ-CENTRUM PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. II Oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: II.2.2: Promocja gospodarcza regionu
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Łowicz
Data publikacji 2017-12-13
Data składania ofert 04/01/2018
Kod CPV 551000001 Usługi hotelarskie
Numer przetargu 1868000