PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I KOTŁOWNI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LABORATORIUM BADAWCZO - ROZWOJOWE Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM WRAZ Z INSTALACJAMI NA DZIAŁCE NR EW. 2564/70 W MIEJSCOWOŚCI NIEPOŁOMICE, GM.NIEPOŁOMICE

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I KOTŁOWNI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LABORATORIUM BADAWCZO - ROZWOJOWE Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM WRAZ Z INSTALACJAMI NA DZIAŁCE NR EW. 2564/70 W MIEJSCOWOŚCI NIEPOŁOMICE, GM.NIEPOŁOMICE
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Niepołomice
Data publikacji 2017-12-13
Data składania ofert 27/12/2017
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Numer przetargu 1867990