"Pracownia Kompetencji Kluczowych -gmina Sobótka stawia na edukację"Niniejsze zadanie pt.: „Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację” współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Osi Priorytetowej 10 „Edukacja” Działanie 10.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” - ZIT WrOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Meble, wyposażenie gospodarstwa domowego, środki czystości, wyroby włókiennicze - Pomoce naukowe, sprzęt dydaktyczny

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł "Pracownia Kompetencji Kluczowych -gmina Sobótka stawia na edukację"Niniejsze zadanie pt.: „Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację” współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Osi Priorytetowej 10 „Edukacja” Działanie 10.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” - ZIT WrOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, ul. Świdnicka 20, - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19 - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim, ul. Szkolna 7, - Szkoła P
Data publikacji 2017-12-13
Data składania ofert 27/12/2017
Kod CPV 391621006 Pomoce dydaktyczne
Numer przetargu 1867987