Dostawa oprogramowania do przetwarzania, gromadzenia i przesyłania informacji w formie elektronicznej (TIK)

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa oprogramowania do przetwarzania, gromadzenia i przesyłania informacji w formie elektronicznej (TIK)
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Krzeczów
Data publikacji 2017-12-13
Data składania ofert 22/12/2017
Kod CPV 480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Numer przetargu 1867986