POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH. SPRAWA NR 106/PN/2016.

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH. SPRAWA NR 106/PN/2016.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji lubuskie
Data publikacji 2016-11-24
Data składania ofert 31/12/2017, Godzina 12:00
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 155117000 Mleko w proszku
155112108 Mleko UHT
Numer wyniku 1509459