Ogłoszenia z województwa wielkopolskie, powiat Pilski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 58 wyników.
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji usług specjalistycznych prawnych na rzecz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących działalność gospodarczą – działających na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 wielkopolskie, Pilski
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego prawnego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim”. Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 wielkopolskie, Pilski
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji usług konsultanta do spraw zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 wielkopolskie, Pilski
Realizacja usług społecznych w społeczności lokalnej dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz dla ich opiekunów faktycznych w projekcie „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica” Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 wielkopolskie, Pilski
Organizacja i prowadzenie zajęć warsztatowych oraz organizacja i prowadzenie gimnastyki rekreacyjnej dla uczestników Klubu Seniora w okresie maj 2019 – sierpień 2020 Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 wielkopolskie, Pilski
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji usług specjalistycznych księgowych na rzecz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących działalność gospodarczą – działających na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe 18/04/2019 26/04/2019 wielkopolskie, Pilski
ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie dostarczenia usługi szkoleniowej dla osób biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z dnia 18.04.2019 Zapytanie ofertowe 18/04/2019 26/04/2019 wielkopolskie, Pilski
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu coachingu na rzecz przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe 18/04/2019 26/04/2019 wielkopolskie, Pilski
Dostawcy środka trwałego - wtryskarka Zapytanie ofertowe 17/04/2019 20/05/2019 wielkopolskie, Pilski
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego finansowego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim”. Zapytanie ofertowe 12/04/2019 19/04/2019 wielkopolskie, Pilski
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego marketingowego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim”. Zapytanie ofertowe 12/04/2019 19/04/2019 wielkopolskie, Pilski
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego prawnego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim”. Zapytanie ofertowe 12/04/2019 19/04/2019 wielkopolskie, Pilski
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego księgowego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim”. Zapytanie ofertowe 12/04/2019 19/04/2019 wielkopolskie, Pilski
Utworzenie i wyposażenie ścieżki edukacyjnej w ramach projektu „Eko – Edukacja w Powiecie Pilskim” dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zapytanie ofertowe 05/04/2019 15/04/2019 wielkopolskie, Pilski
Opracowanie i druk albumu oraz mapy w ramach projektu „Eko – Edukacja w Powiecie Pilskim” dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapytanie ofertowe 05/04/2019 15/04/2019 wielkopolskie, Pilski
Zapewnienie posiłków w ramach bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora w Pile o zasięgu powiatowym w ramach projektu pn. Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe 03/04/2019 11/04/2019 wielkopolskie, Pilski
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym: Szkolenie pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP Zapytanie ofertowe 28/03/2019 05/04/2019 wielkopolskie, Pilski
Wyposażenie pomieszczeń Klubu Seniora w Pile o zasięgu powiatowym w ramach projektu pn. Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe 26/03/2019 03/04/2019 wielkopolskie, Pilski
Profesjonalna usługa projektowa w ramach projektu pn. Nowy desing kinety przelotowej 315/160 „Design dla przedsiębiorców” Zapytanie ofertowe 22/03/2019 01/04/2019 wielkopolskie, Pilski
Profesjonalna usługa projektowa w ramach projektu pn. Nowy desing systemu rynnowego PROFIL 130 „Design dla przedsiębiorców” Zapytanie ofertowe 22/03/2019 01/04/2019 wielkopolskie, Pilski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.