Ogłoszenia z województwa wielkopolskie, powiat Kaliski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Wyłonienie Wykonawców mających doskonalić nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu w związku z realizacją projektu „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16 Zapytanie ofertowe 17/09/2019 27/09/2019 wielkopolskie, Kaliski
Opracowanie projektów Zapytanie ofertowe 11/09/2019 18/09/2019 wielkopolskie, Kaliski
Opracowanie projektów Zapytanie ofertowe 10/09/2019 17/09/2019 wielkopolskie, Kaliski
Wyłonienie Wykonawców mających przeprowadzić doradztwo edukacyjno- zawodowe w ramach projektu OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski. Zapytanie ofertowe 12/08/2019 22/08/2019 wielkopolskie, Kaliski
Wyłonienie Wykonawców mających przeprowadzić dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 2 Szkołach województwa wielkopolskiego w ramach projektu OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski. Zapytanie ofertowe 12/08/2019 22/08/2019 wielkopolskie, Kaliski
Wyłonienie Wykonawców mających dostarczyć posiłki na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 2 szkołach Zapytanie ofertowe 12/08/2019 22/08/2019 wielkopolskie, Kaliski
Zakup oprogramowania usprawniającego procesy sprzedaży Zapytanie ofertowe 22/07/2019 30/07/2019 wielkopolskie, Kaliski
Sprzęt komputerowy: tablet (3 szt.) + komputer (2 szt.) Zapytanie ofertowe 21/07/2019 29/07/2019 wielkopolskie, Kaliski
Zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania procesem świadczenia usług Zapytanie ofertowe 21/07/2019 29/07/2019 wielkopolskie, Kaliski
Opracowanie projektów Zapytanie ofertowe 11/07/2019 18/07/2019 wielkopolskie, Kaliski
Zakup robotów przemysłowych składających się na nową linię technologiczną – 2 szt. Zakup maszyny do pakowania typu flow-pack – 1 szt. wraz z osprzętem Zapytanie ofertowe 06/06/2019 08/07/2019 wielkopolskie, Kaliski
Dostawa mebli Zapytanie ofertowe 13/05/2019 24/05/2019 wielkopolskie, Kaliski
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które został określone na podstawie przeprowadzonych diagnoz w ramach projektu RPWP.08.01.02-30-0039/16 Zapytanie ofertowe 10/05/2019 20/05/2019 wielkopolskie, Kaliski
Optymalizerka Zapytanie ofertowe 26/04/2019 06/05/2019 wielkopolskie, Kaliski
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek”, realizowanego w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe 14/03/2019 27/03/2019 wielkopolskie, Kaliski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.