Ogłoszenia z województwa warszawski stołeczny

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 5555 wyników.
Zakup odczynnika. Zapytanie ofertowe 17/09/2018 25/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Zakup odczynników. Zapytanie ofertowe 17/09/2018 25/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 62/2017/O/CBR z 17.09.2018 Linia komórkowa MDCKII, warianty z ekspresją transportera BCRP i MDR-1. REQUEST FOR QUOTATION No 62/2017/O/CBR dated 17.09.2018 MDCKII cell line, BCRP and MDR-1 expression variants. Zapytanie ofertowe 17/09/2018 25/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Sprzęt Komputerowy Zapytanie ofertowe 14/09/2018 21/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych Zapytanie ofertowe 14/09/2018 24/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Zapytanie ofertowe 32A/2018 - Sensory do pomiaru ciśnienia i siły retencyjnej mat katalizatorów Zapytanie ofertowe 13/09/2018 20/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Zakup materiałów zużywalnych. Zapytanie ofertowe 10/09/2018 18/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Zakup sprzętu drobnego Zapytanie ofertowe 10/09/2018 18/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Zakup odczynników. Zapytanie ofertowe 10/09/2018 18/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Zakup sprzętu drobnego. Zapytanie ofertowe 10/09/2018 18/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Zakup sprzętu drobnego. Zapytanie ofertowe 10/09/2018 18/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Przygotowanie i przetłumaczenie strony internetowej. Zapytanie ofertowe 08/09/2018 19/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Działania promocyjne w mediach elektronicznych Zapytanie ofertowe 08/09/2018 19/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej Zapytanie ofertowe 07/09/2018 17/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę sprzętu oraz wyposażenia rehabilitacyjnego do potrzeb realizacji projektu Zapytanie ofertowe 07/09/2018 17/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Zakup materiałów zużywalnych. Zapytanie ofertowe 06/09/2018 14/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Zakup materiałów zużywalnych. Zapytanie ofertowe 06/09/2018 14/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Zakup surowca Zapytanie ofertowe 06/09/2018 14/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
ZAPYTANIE OFERTOWE (RfQ) nr 38/2018/O/TrackB/Z3/BIOL z dnia 06.09.2018r. na materiały zużywalne i produkty chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Zapytanie ofertowe 06/09/2018 14/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Zapytanie ofertowe 32/2018 - Sensory do pomiaru ciśnienia i siły retencyjnej mat katalizatorów Zapytanie ofertowe 05/09/2018 12/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.