Ogłoszenia z województwa warmińsko-mazurskie, powiat Elbląski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 175 wyników.
Wykonanie, dostawa i montaż na istniejącym stelażu, tablicy informacyjnej (1szt.) oraz wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego nalepek na środki trwałe (200 szt.) Zapytanie ofertowe 13/09/2018 21/09/2018 warmińsko-mazurskie, Elbląski
Zakup fabrycznie nowego ciągnika Zapytanie ofertowe 13/09/2018 21/09/2018 warmińsko-mazurskie, Elbląski
ZAPYTANIE OFERTOWE NR EFS/MJE/1/BK Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, językowe oraz ICT oraz zajęć pozaszkolnych kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu Zapytanie ofertowe 10/09/2018 18/09/2018 warmińsko-mazurskie, Elbląski
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie prowadzonych prac budowlanych w budynku Zapytanie ofertowe 03/09/2018 11/09/2018 warmińsko-mazurskie, Elbląski
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, językowe oraz ICT oraz zajęć pozaszkolnych kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu Zapytanie ofertowe 28/08/2018 07/09/2018 warmińsko-mazurskie, Elbląski
Dostawa nowych laptopów wraz z oprogramowaniem, tabletów oraz akcesoriów do pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Milejewie Zapytanie ofertowe 20/08/2018 04/09/2018 warmińsko-mazurskie, Elbląski
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją nośną o mocy 39,9 kW Zapytanie ofertowe 17/08/2018 01/09/2018 warmińsko-mazurskie, Elbląski
Zakup i instalacja linii produkcyjnej do oklejania płyt MDF matami akrylowymi Zapytanie ofertowe 10/08/2018 23/08/2018 warmińsko-mazurskie, Elbląski
Przebudowa i budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Zapytanie ofertowe 03/08/2018 17/08/2018 warmińsko-mazurskie, Elbląski
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/07/LAYMAN/2018- zakup maszyny - wiertarko-kołczarki Zapytanie ofertowe 19/07/2018 27/07/2018 warmińsko-mazurskie, Elbląski
Wykonanie badań lekarskich dla osób bezrobotnych kierowanych na szkolenia grupowe Zapytanie ofertowe 17/07/2018 24/07/2018 warmińsko-mazurskie, Elbląski
Wykonanie Indywidualnego Profilu Edukacyjno-Zawodowego (IPEZ) 60 uczniom Szkoły Podstawowej wraz zapewnieniem przewozu do domu uczniom Zapytanie ofertowe 16/07/2018 24/07/2018 warmińsko-mazurskie, Elbląski
Dostawa mebli hotelowych oraz sprzętu RTV w ramach projektu pn. „Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o współpracę z zagranicznymi biurami turystycznymi” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP. Zapytanie ofertowe 13/07/2018 23/07/2018 warmińsko-mazurskie, Elbląski
Budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40kW Zapytanie ofertowe 09/07/2018 24/07/2018 warmińsko-mazurskie, Elbląski
Dostawa energii elektrycznej dla Grupy UM Olsztyn reprezentowanej przez gminę Olsztyn Wynik 04/07/2018 - Miasto Kraków, warmińsko-mazurskie, Elbląski, Olsztyński, Ełcki
Dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych dla SP ZZOZ w Kozienicach Wynik 04/07/2018 - IRELAND, Miasto Kraków, śląskie, Katowicki, Miasto Wrocław, Bydgosko-toruński, Elbląski, Miasto Łódź, warszawski stołeczny, Radomski
Dostawa wyposażenia do trzech pracowni w Zespole Szkół Gospodarczych w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” Wynik 03/07/2018 - Bydgosko-toruński, Elbląski
Dostawa produktów leczniczych w 26 pakietach dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Wynik 03/07/2018 - Katowicki, dolnośląskie, Elbląski, Cambridgeshire CC, Dublin, łódzkie, Miasto Warszawa
Wykonanie robót związanych z realizacją zadania pn: „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu wraz z likwidacją przejazdu kolejowego(...)” Wynik 30/06/2018 - Elbląski, Miasto Warszawa
Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg Przetarg publiczny TED 28/06/2018 07/08/2018, godz. 07:30 Elbląski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.