Ogłoszenia z województwa świętokrzyskie, powiat Kielecki

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 159 wyników.
Kontrakt nr 8 (Zadanie 1) Zadania realizowane na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”, gmina Sitkówka-Nowiny: Modernizacja piaskowników nr 1, nr 2 i nr 3. Przetarg publiczny TED 04/07/2018 21/08/2018, godz. 09:00 Kielecki
Przetarg nieograniczony – „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odbudowy zbiornika wodnego Świnobród przy zapewnieniu ciągłości ekologicznej cieku" Wynik 04/07/2018 - Kielecki, Białostocki
Prace konserwatorskie w zakresie konserwacji dwóch tapiserii „Triumf Ateny” oraz „Bitwa nad Granikiem” Przetarg publiczny TED 04/07/2018 24/07/2018, godz. 07:00 Kielecki
Usługa dobrowolnych ubezpieczeń Inna informacja 03/07/2018 06/08/2018, godz. 08:00 Kielecki
Wykonanie zab. ochr. czynnej w obsz. N 2000 w ram. proj. POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochr. siedlisk i gat. ter. nieleśnych zal. od wód” – łąki trzęślicowe (koszenie/usuwanie drzew i krzewów) Przetarg publiczny TED 03/07/2018 13/08/2018, godz. 10:00 świętokrzyskie, Kielecki
Dostawa aparatury naukowo-badawczej: Platformy badawczej: nano- i mikrotwardościomierz, nano- i mikroscratchtester; Nanotribometra; Mikroskopu nastołowego SEM (...) Przetarg publiczny TED 03/07/2018 10/08/2018, godz. 10:00 Kielecki
Rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych (CD w SIWZ) Przetarg publiczny TED 03/07/2018 08/08/2018, godz. 07:00 Kielecki
„Zakup sprzętu i aparatury medycznej” – Zadanie nr 2 - „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt medyczny” Inna informacja 03/07/2018 26/07/2018, godz. 09:00 Kielecki
Dostawa samochodów osobowych typu SUV w wersji policyjnej oznakowany Przetarg publiczny TED 03/07/2018 09/08/2018, godz. 11:00 Miasto Kraków, Katowicki, Miasto Poznań, Miasto Szczecin, Miasto Wrocław, kujawsko-pomorskie, Bydgosko-toruński, Olsztyński, Gdański, Miasto Łódź, Kielecki, Lubelski, Rzeszowski, Miasto Warszawa, Radomski
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów niezbędnych do przeprowadzenia operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i wykonania procedury witrektomii wraz z udostępnieniem aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej na czas trwania umowy dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach Przetarg publiczny TED 30/06/2018 02/08/2018, godz. 09:00 Kielecki
Pomoc Techniczna Masłów - Etap 3 Przetarg publiczny TED 30/06/2018 10/08/2018, godz. 09:00 Kielecki
Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec Inna informacja 29/06/2018 06/07/2018, godz. 07:00 Kielecki
Usługa dobrowolnych ubezpieczeń Przetarg publiczny TED 28/06/2018 06/08/2018, godz. 08:00 Kielecki
Dostawa cyfrowego aparatu rentgenowskiego typu telekomando z fluoroskopią i statywem do zdjęć odległościowych Przetarg publiczny TED 27/06/2018 06/08/2018, godz. 08:00 Kielecki
Sukcesywne dostawy opatrunków i produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Wynik 27/06/2018 - Kielecki
Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury - w systemie zaprojektuj i wybuduj Inna informacja 26/06/2018 28/06/2018, godz. 07:30 Kielecki
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska Wynik 26/06/2018 - Kielecki, Żyrardowski
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce”- zamówienie sektorowe Przetarg publiczny TED 26/06/2018 06/08/2018, godz. 09:00 świętokrzyskie, Kielecki, Miasto Warszawa
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie na os. Strusia 19 Wynik 26/06/2018 - Miasto Kraków, Kielecki
Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych dla Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych Wynik 26/06/2018 - Łódzki, Kielecki, Lubelski, mazowiecki regionalny

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.