Ogłoszenia z województwa świętokrzyskie, powiat Kielecki

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 152 wyników.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie gminy Pierzchnica przy realizacji zadania pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gmin: Pierzchnica i Wodzisław” Zapytanie ofertowe 02/04/2019 10/04/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Dostawa wózka bocznego wielokierunkowego Zapytanie ofertowe 01/04/2019 03/05/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji inwestycji pod nazwą: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku” Zapytanie ofertowe 28/03/2019 05/04/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn – ścieżka dydaktyczna” Zapytanie ofertowe 28/03/2019 05/04/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdów edukacyjnych do Wrocławia, Kielc i okolic oraz Ojcowskiego Parku Narodowego Zapytanie ofertowe 27/03/2019 04/04/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Dostawa wiertarko-frezarko-wytaczarki poziomej płytowej Zapytanie ofertowe 25/03/2019 26/04/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Zakup wraz z dostawą wózków widłowych Zapytanie ofertowe 22/03/2019 01/04/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Zapytanie ofertowe nr 2 dot. projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe 21/03/2019 29/03/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Zapytanie ofertowe nr 1 dot. projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe 21/03/2019 29/03/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Zapytanie ofertowe zamawiającego na dostawę plotera frezującego CNC do obróbki blach stalowych w ramach realizacji projektu „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowego produktu- innowacyjnej szlifierki orbitalnej do rur i profili dla rozwoju przetwórstwa przemysłowego Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Zapytanie ofertowe 21/03/2019 04/04/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Dostawa i montaż linii technologicznej do produkcji i pakowania nawozów Zapytanie ofertowe 21/03/2019 24/04/2019 świętokrzyskie, Kielecki
ZAPYTANIE OFERTOWE - postępowanie na dostawę sprężarki stacjonarnej śrubowej oraz sprężarki mobilnej śrubowej. Zapytanie ofertowe 20/03/2019 30/03/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Dostawa i montaż prasy krawędziowej do kształtowania przestrzennego blach Zapytanie ofertowe 19/03/2019 02/04/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Przeprowadzenie warsztatów pn. Profilaktyka pierwszorzędowa - warsztaty z zakresu profil. uzależnień i zapobiegania agresji w Gminie Masłów Zapytanie ofertowe 13/03/2019 21/03/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Przygotowanie koncepcji merytorycznej dla 2 wersji escape room Zapytanie ofertowe 12/03/2019 18/03/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Wolica” – adres: 26-060 Chęciny, Wolica ul. Szkolna 35 Zapytanie ofertowe 08/03/2019 22/03/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Przygotowanie firmy do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności na rynku meksykańskim. Zapytanie ofertowe 08/03/2019 15/03/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Dostawa fotela masującego Zapytanie ofertowe 07/03/2019 14/03/2019 świętokrzyskie, Kielecki
21/ZK/2019/KKZ postępowaniu na przeprowadzenie zajęć praktycznych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym na kursie „Sporządzanie potraw i napojów” wraz z zapewnieniem materiałów (artykułów spożywczych) na zajęcia Zapytanie ofertowe 07/03/2019 15/03/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Dostawa stacji roboczych – 2 szt. Zapytanie ofertowe 05/03/2019 13/03/2019 świętokrzyskie, Kielecki

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.