Ogłoszenia z województwa świętokrzyskie, powiat Kielecki

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 170 wyników.
Roboty budowlane: Budowa budynku usługowo-gastronomicznego z wiatą wraz z infrastrukturą Zapytanie ofertowe 12/07/2019 29/07/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Wybór Wykonawców (podmioty i osoby fizyczne) świadczących usługi zdrowotne Zapytanie ofertowe 12/07/2019 22/07/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Dostawa automatu do przygotowania narzędzi. Zapytanie ofertowe 11/07/2019 12/08/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Dostawa automatu strugająco-profilujacego. Zapytanie ofertowe 11/07/2019 12/08/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Dostawa oraz montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla trzech obiektów: hala produkcyjna, hala malarni oraz hala metalizacji znajdujących się na terenie siedziby firmy Zapytanie ofertowe 11/07/2019 12/08/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Świadczenie usług psychologicznych, mediacyjnych, kulinarno-dietetycznych i manualno-plastycznych Zapytanie ofertowe 10/07/2019 19/07/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej" Demontaż i montaż 5 szt. domków letniskowych Przebudowa basenu letniego Poprawa funkcjonalności placu targowego nastąpi poprzez wykonanie odwodnienia Przebudowa placu Rozbudowa budynku Zapytanie ofertowe 09/07/2019 17/07/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie, dostawa i montaż 173 mikro-instalacji fotowoltaicznych Zapytanie ofertowe 08/07/2019 15/07/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie, dostawa i montaż 173 mikro-instalacji fotowoltaicznych Zapytanie ofertowe 08/07/2019 15/07/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie, dostawa i montaż 46 instalacji solarnych Zapytanie ofertowe 08/07/2019 15/07/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie, dostawa i montaż 46 instalacji solarnych Zapytanie ofertowe 08/07/2019 15/07/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Termomodernizacja budynku usługowego Zapytanie ofertowe 08/07/2019 23/07/2019 świętokrzyskie, Kielecki
świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie, dostawa i montaż 46 instalacji solarnych Zapytanie ofertowe 06/07/2019 15/07/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup zgrzewarki czterogłowicowej Zapytanie ofertowe 05/07/2019 05/08/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Postępowanie zakupowe dotyczące wyboru dodatkowych wykonawców budowy sieci szerokopasmowej FTTH Obszar ID 3.3.26.52a KIELECKI A Zapytanie ofertowe 05/07/2019 07/08/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Postępowanie zakupowe dotyczące wyboru dodatkowych wykonawców budowy sieci szerokopasmowej FTTH Obszar ID 3.3.26.52b KIELECKI B Zapytanie ofertowe 05/07/2019 07/08/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Dostawa specjalistycznego wózka widłowego Zapytanie ofertowe 05/07/2019 17/07/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu badań nieniszczących: metodą wizualną VT1 + VT2, metodą penetracyjną PT1 + PT2 oraz metodą magnetyczno – proszkową MT1 + MT2 Zapytanie ofertowe 05/07/2019 22/07/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy placu do pielęgnacji płyt peronowych - uzbrojenie terenu pod pielęgnację, pakowanie i składowanie płyt peronowych nowej generacji Zapytanie ofertowe 04/07/2019 06/08/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Świadczenie usług prawnych i treningowych Zapytanie ofertowe 04/07/2019 12/07/2019 świętokrzyskie, Kielecki

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.