Ogłoszenia z województwa świętokrzyskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4349 wyników.
Usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjnych urządzeń i nawierzchni placu zabaw Licytacja 25/06/2019 28/06/2019, godz. 08:00 świętokrzyskie
Dostawa nowej piaskarki, pługa odśnieżnego do odśnieżania Zapytanie ofertowe 25/06/2019 02/07/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych do pojazdów służbowych Policji Licytacja 25/06/2019 01/07/2019, godz. 09:00 świętokrzyskie
Pełnienie nadzoru nad zagospodarowaniem terenów zieleni miejskiej skwer Licytacja 24/06/2019 05/07/2019, godz. 14:00 świętokrzyskie
Wynajem ciągnika siodłowego wraz z kierowcą i przetransportowanie – cytomammobusa Zapytanie ofertowe 24/06/2019 27/06/2019 świętokrzyskie
Zakup, dostawa i uruchomienie urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do wytwarzania nawozu na bazie pomiotu kurzego oraz grzyba szczepu Trichoderma Zapytanie ofertowe 24/06/2019 25/07/2019 świętokrzyskie
Zakup komponentów do wykonania pilotażowej do produkcji wędlin- stanowisko dozująco-formujące farsz oraz nakładające osłonkę z alginianu Zapytanie ofertowe 24/06/2019 25/07/2019 świętokrzyskie
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bocznej), zlokalizowanej na działce nr 3 (Obr. 39, ark. 4) w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z odtworzeniem terenu, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bocznej) II” Przetarg publiczny BZP 24/06/2019 09/07/2019, godz. 09:30 świętokrzyskie
Dostawa komputerów i sprzętu wraz z oprogramowaniem, drukarek oraz pamięci masowych dla potrzeb gminy Połaniec Przetarg publiczny BZP 24/06/2019 02/07/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
„Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 2166/11, 2167/9 w Staszowie od km 0+000 do km 0+152.”, „Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 724, 723 w Oględowie od km 0+000 do km 0+150” Przetarg publiczny BZP 24/06/2019 09/07/2019, godz. 11:00 świętokrzyskie
Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont pomieszczenia nr 8 w budynku Rektoratu i Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej oraz remont pomieszczeń 2,14 i 4,31 na budynku B Przetarg publiczny BZP 24/06/2019 09/07/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Wykonanie nawierzchni syntetycznej w hali sportowej Przetarg publiczny BZP 24/06/2019 09/07/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Sprzęt medyczny w ramach projektu numer POIS.09.01.00-00-0267/18 pn. „Poprawa warunków i skuteczności działań ratowniczych SOR w Staszowie celem ponadregionalnego zabezpieczenia ludności w stanach zagrożenia życia”. Przetarg publiczny BZP 24/06/2019 02/07/2019, godz. 08:00 świętokrzyskie
Utworzenie parku w Kunowie Przetarg publiczny BZP 24/06/2019 10/07/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
„Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj "Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów" Przetarg publiczny BZP 24/06/2019 09/07/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji budowy ulic: Bilskiego(od ul. Skowronkowej do ul. 3 Maja), Ptasiej (od ul. Jastrzębiej do ogródków działkowych) oraz Kanarkowej i Słowikowej (od ul. Bilskiego do ogródków działkowych) w ramach zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Ptasie” Przetarg publiczny BZP 24/06/2019 03/07/2019, godz. 10:45 świętokrzyskie
Przebudowa pompowni wody ppoż. i rurociągów wody ppoż. w budynku głównym SPZZOZ w Staszowie - I ETAP Przetarg publiczny BZP 24/06/2019 09/07/2019, godz. 09:00 świętokrzyskie
Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Przetarg publiczny BZP 24/06/2019 04/07/2019, godz. 09:30 świętokrzyskie
Pełnienie nadzoru nad zagospodarowaniem terenów zieleni miejskiej- skwer Zapytanie ofertowe 24/06/2019 05/07/2019 świętokrzyskie
Przeprowadzenie audytu wzorniczego Opracowanie strategii wzorniczej firmy w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego Zapytanie ofertowe 24/06/2019 01/07/2019 świętokrzyskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.