Ogłoszenia z województwa świętokrzyskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4776 wyników.
Dostawa gazu płynnego do celów grzewczych Zapytanie ofertowe 15/10/2019 17/10/2019, godz. 11:00 świętokrzyskie
Usługa szczegółowego opracowania specjalistycznych materiałów edukacyjnych do portalu edukacyjnego Zapytanie ofertowe 15/10/2019 31/10/2019 świętokrzyskie
Naprawa drogi osiedlowej Zapytanie ofertowe 15/10/2019 21/10/2019, godz. 09:00 świętokrzyskie
Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych zezwoleń na budowę sceny koncertowej w sołectwie (plac szkolny) Zapytanie ofertowe 15/10/2019 22/10/2019, godz. 00:00 świętokrzyskie
Dostawa i montaż sufitu podwieszanego Zapytanie ofertowe 15/10/2019 18/10/2019, godz. 11:00 świętokrzyskie
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji PN: WYKONANIE FUNDAMENTÓW POD BUDYNEK GARAŻOWO-GOSPODARCZY Zapytanie ofertowe 15/10/2019 17/10/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Adaptacja pomieszczeń Konkurs ofert 15/10/2019 28/10/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Doposażenie placu zabaw– roboty budowlane Zapytanie ofertowe 15/10/2019 17/10/2019, godz. 12:00 świętokrzyskie
Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby utworzenia klubu dla seniorów Zapytanie ofertowe 15/10/2019 22/10/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Remont sali ślubów w budynku Zapytanie ofertowe 15/10/2019 23/10/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Wykonanie ściany oddzielenia pożarowego oraz ściany działowej w budynku Licytacja 15/10/2019 21/10/2019, godz. 12:30 świętokrzyskie
Wybór specjalisty ds. zamówień publicznych Zapytanie ofertowe 15/10/2019 18/10/2019, godz. 15:00 świętokrzyskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa drogi gminnej Zapytanie ofertowe 15/10/2019 24/10/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Wykonanie prac remontowych mogiły żołnierskiej Zapytanie ofertowe 15/10/2019 18/10/2019, godz. 11:00 świętokrzyskie
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza Zapytanie ofertowe 15/10/2019 22/10/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Świadczenie usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego Licytacja 15/10/2019 21/10/2019, godz. 15:15 świętokrzyskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 NA ZAKUP WYPOSAŻENIA GABINETU Zapytanie ofertowe 14/10/2019 23/10/2019 świętokrzyskie
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 000 l do kotłowni własnej Urzędu Gminy Kluczewsko, w ilości do 70 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w ilości do 30 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w ilości do 25 000 l. do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2019/2020 Przetarg publiczny BZP 14/10/2019 23/10/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Dostawa z montażem wyposażenia dodatkowego dla zadania pn.: "Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych wraz z jego rozbudową oraz zagospodarowaniem terenu" Przetarg publiczny BZP 14/10/2019 22/10/2019, godz. 11:00 świętokrzyskie
Sukcesywna dostawa materiałów na potrzeby remontów instalacji elektrycznych w zasobach spółdzielni SBM Pionier w Kielcach Przetarg publiczny BZP 14/10/2019 21/10/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.