Ogłoszenia z województwa świętokrzyskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4825 wyników.
Świadczenie usług transportowych i usług koparko-ładowarką Zapytanie ofertowe 18/02/2019 22/02/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Przeprowadzenie audytu (przeglądu i oceny) dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Zapytanie ofertowe 18/02/2019 25/02/2019, godz. 12:00 świętokrzyskie
Dostawa i montaż pionowych znaków drogowych na drogach Zapytanie ofertowe 18/02/2019 25/02/2019, godz. 14:00 świętokrzyskie
Poczęstunek dla studentów Zapytanie ofertowe 18/02/2019 22/02/2019, godz. 11:00 świętokrzyskie
Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych Zapytanie ofertowe 18/02/2019 21/02/2019, godz. 11:00 świętokrzyskie
Koszenie traw, chwastów, samosiejek drzew i krzewów przy drogach powiatowych na terenie miasta Starachowice Licytacja 15/02/2019 20/02/2019, godz. 11:13 świętokrzyskie
Zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach AZP 241-05/2019 Licytacja 15/02/2019 22/03/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
„Przebudowa drogi gminnej nr 304137T, ul. Jeleniej w Starachowicach – etap I” w ramach tytułu budżetowego „Przebudowa ul. Jeleniej na odcinku od ul. Pastwiska o długości ok. 50,m”. Licytacja 15/02/2019 26/02/2019, godz. 14:00 świętokrzyskie
Organizacja dwóch spotkań match-makingowych Zapytanie ofertowe 15/02/2019 22/02/2019, godz. 12:00 świętokrzyskie
Pełnienie nadzoru nad zagospodarowaniem terenów zieleni miejskiej Licytacja 15/02/2019 22/02/2019, godz. 14:00 świętokrzyskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/RPOWŚ/2019 z dnia 15.02.2019 r. na dostawę wózka widłowego spalinowego - 1 szt. Zapytanie ofertowe 15/02/2019 26/02/2019 świętokrzyskie
Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych w ramach projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” Przetarg publiczny TED 15/02/2019 22/03/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dostrzegalni przeciw pożarowej na terenie leśnictwa Wola Świdzińska oddz. 103b i Czarnca oddz. 553a Przetarg publiczny TED 15/02/2019 01/04/2019, godz. 07:30 świętokrzyskie
Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów Przetarg publiczny TED 15/02/2019 21/03/2019, godz. 09:00 świętokrzyskie
Zakup lasera CO z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach Wynik 15/02/2019 - świętokrzyskie
Zapytanie ofertowe na zakup ekstrudera z oprzyrządowaniem do produkcji chrupek kukurydzianych z mikrokapsułkami (of the extruder with tooling for the production of corn crunchies with microcapsules) Zapytanie ofertowe 15/02/2019 20/03/2019 świętokrzyskie
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania pn: Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów Przetarg publiczny BZP 15/02/2019 04/03/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/U/3/2019 z dnia 15.02.2019 r. dotyczące wyboru Wykonawcy usługi cateringu (usługi społeczne) Zapytanie ofertowe 15/02/2019 25/02/2019 świętokrzyskie
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, tablicy multimedialnej Zapytanie ofertowe 15/02/2019 22/02/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Zakup i dostawa nowych urządzeń : Piła automatyczna -kopiarka mostowa, Automatyczna piła mostowa sterowana numerycznie Zapytanie ofertowe 15/02/2019 18/03/2019 świętokrzyskie, Kielecki

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.