Ogłoszenia z województwa świętokrzyskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4812 wyników.
Wykonanie odlewów Zapytanie ofertowe 17/11/2019 25/11/2019 świętokrzyskie, Kielecki
Zapytanie ofertowe dotyczące małej architektury ogrodowej, mebli ogrodowych, wyposażenia Zapytanie ofertowe 17/11/2019 25/11/2019 świętokrzyskie
Zapytanie ofertowe nr 1/BON/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – etap I usługowy, tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej metody treningu personalnego mającego na celu wzmocnienie mięśni dna miednicy w połączeniu z nowoczesnymi technikami laserowymi z wykorzystaniem lasera erbowo-yagowego w celu poprawienia trzymania moczu u kobiet z objawami wysiłkowego i mieszanego nietrzymania moczu dla firmy Sylwia Latkowska Studio Treningu SL Fit” Zapytanie ofertowe 17/11/2019 26/11/2019 świętokrzyskie
Zakup materiałów biurowych Zapytanie ofertowe 15/11/2019 21/11/2019, godz. 11:00 świętokrzyskie
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Zapytanie ofertowe 15/11/2019 20/11/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Zaprojektowanie oraz wykonanie kartek bożonarodzeniowych z logo gminy Zapytanie ofertowe 15/11/2019 20/11/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Opracowanie map wraz z naklejeniem na szklanych tablicach magnetycznych Zapytanie ofertowe 15/11/2019 19/11/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Dostawa,montaż i uruchomienie systemu do pobierania i przechowywania kluczy Licytacja 15/11/2019 25/11/2019, godz. 12:00 świętokrzyskie
Wycena trzech nieruchomości Licytacja 15/11/2019 19/11/2019, godz. 12:00 świętokrzyskie
WYKONANIE EKSPERTYZY / OPINII BIEGŁEGO W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019, godz. 11:00 świętokrzyskie
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Naprawa instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019, godz. 15:00 świętokrzyskie
Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej Konkurs ofert 15/11/2019 05/12/2019, godz. 15:30 świętokrzyskie
Wycena lokalu mieszkalnego Licytacja 15/11/2019 19/11/2019, godz. 12:00 świętokrzyskie
Wycena nieruchomości Licytacja 15/11/2019 19/11/2019, godz. 12:00 świętokrzyskie
Wycena nieruchomości Licytacja 15/11/2019 19/11/2019, godz. 12:00 świętokrzyskie
Wykonanie usługi badawczej w zakresie części prac merytorycznych projektu badawczo-rozwojowego Zapytanie ofertowe 15/11/2019 25/11/2019 świętokrzyskie
Dostawa środków dezynfekcyjnych Licytacja 15/11/2019 26/11/2019, godz. 11:00 świętokrzyskie
Zakup usług B+R Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019 świętokrzyskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.