Ogłoszenia z województwa świętokrzyskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4733 wyników.
Przebudowa budynku strażnicy Zapytanie ofertowe 25/04/2019 09/05/2019, godz. 00:00 świętokrzyskie
Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe Zapytanie ofertowe 25/04/2019 07/05/2019, godz. 00:00 świętokrzyskie
Wykonanie remontu kominów ponad dachem Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019, godz. 14:00 świętokrzyskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: Remont drogi powiatowej Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019, godz. 00:00 świętokrzyskie
Sukcesywna dostawa obuwia roboczego Licytacja 24/04/2019 14/05/2019, godz. 08:45 świętokrzyskie
Przebudowa drogi gminnej nr 352009T Stara Słupia – Hektary – Dębniak Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 10/05/2019, godz. 12:00 świętokrzyskie
„Remont ulicy Mickiewicza”. Zadanie realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 09/05/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Dostawy endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Bloku Operacyjnego WSzZ w Kielcach. Przetarg publiczny TED 24/04/2019 28/05/2019, godz. 08:00 świętokrzyskie
Udzielenie kredytu inwestycyjnego Wynik 24/04/2019 - świętokrzyskie
Wdrożenie portalu komunikacji on-line dla Gminy Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów w projekcie pod nazwą „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów” Przetarg publiczny TED 24/04/2019 27/05/2019, godz. 08:00 świętokrzyskie
Dostawa i montaż 154 instalacji solarnych i 221 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa” Inna informacja 24/04/2019 27/05/2019, godz. 08:00 świętokrzyskie
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 07/05/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 08/05/2019, godz. 09:30 świętokrzyskie
Budowa drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”, realizowanej zgodnie budżetem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach zadań: -„Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Jana Samsonowicza.”, współfinansowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, -„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczki do ul. Milewskiego” współfinansowanego w ramach programu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 09/05/2019, godz. 09:30 świętokrzyskie
„Remont ulicy Mickiewicza w Sandomierzu od km 0+554 do km 0 + 850 oraz od km 1 + 420 do km 1 + 856- Etap II” Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 14/05/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku 2019r. – Leśnictwo Michałów” Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 02/05/2019, godz. 09:00 świętokrzyskie
sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury wokół zbiornika wodnego w miejscowości Lipowica, gmina Chęciny” Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019 świętokrzyskie, Kielecki
„Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj "Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów" Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 10/05/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Witolda Lutosławskiego w Starachowicach” Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 06/05/2019, godz. 10:30 świętokrzyskie
Sprzęt medyczny Przetarg publiczny TED 24/04/2019 28/05/2019, godz. 08:00 świętokrzyskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.