Ogłoszenia z województwa śląskie, powiat Gliwicki

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 168 wyników.
Zapytanie nr 4/KPRON/4/ZP/2018 – Przeprowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dla uczestników projektu “KPRON-Kompleksowy Program Rehabilitacji Osób Niesamodzielnych”. Zapytanie ofertowe 15/11/2018 22/11/2018 śląskie, Gliwicki
Budowa oczyszczalni ścieków Piaski Zapytanie ofertowe 07/11/2018 22/11/2018 śląskie, Gliwicki
Dostawa stanowiska do diagnostyki ponaprawczej zestawów kołowych podwozi pojazdów szynowych w trakcie przejazdu (nowe) 1 kpl Zapytanie ofertowe 06/11/2018 07/12/2018 śląskie, Gliwicki
Zakup wielostopniowej linii ciągarskiej 5.50-2.80 do produkcji drutu stalowego, oraz zakup wielostopniowej linii ciągarskiej 2.80- 0.65 do produkcji drutu stalowego Zapytanie ofertowe 25/10/2018 26/11/2018 śląskie, Gliwicki
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych Zapytanie ofertowe 11/10/2018 19/10/2018 śląskie, Gliwicki
Zakup, dostawa oraz instalacja określonych poniżej: - Miernik energii powierzchniowej - 1 sztuka Zapytanie ofertowe 05/10/2018 15/10/2018 śląskie, Gliwicki
Zamówienie na usługę pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy wykonaniu zadania: "Dom Św. Jacka w Gliwicach - rewitalizacja na potrzeby Lokalnego Centrum Integracji i Usług Społecznych" Zapytanie ofertowe 03/10/2018 10/10/2018 śląskie, Gliwicki
Zapytanie nr 2/KPRON/2/ZP/2018 – Świadczenie usług transportowych dla uczestników projektu “KPRON-Kompleksowy Program Rehabilitacji Osób Niesamodzielnych”. Zapytanie ofertowe 03/10/2018 11/10/2018 śląskie, Gliwicki
Zakup fabrycznie nowego podnośnika stołowego przeładunkowego, nowej bramy rolowanej, nowego uszczelnienia bramowego fartuchowego Zapytanie ofertowe 01/10/2018 08/10/2018 śląskie, Gliwicki
Usługa przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek Zapytanie ofertowe 07/09/2018 14/09/2018 śląskie, Gliwicki
Wycena wartości rynkowej wkładu rzeczowego, stanowiącego udzielenie licencji na oprogramowanie Zapytanie ofertowe 04/09/2018 14/09/2018 śląskie, Gliwicki
Zapytanie nr 1/9.2.5/2018 – zapewnienie usług asystenckich w ramach projektu „Dzienny Dom Pomocy Podregionu Gliwickiego” Zapytanie ofertowe 24/08/2018 31/08/2018 śląskie, Gliwicki
Świadczenie usługi w postaci zorganizowania kursów edukacyjnych dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie” Zapytanie ofertowe 24/08/2018 04/09/2018 śląskie, Gliwicki
Zakup i dostawa 10 kompletów stacjonarnych stacji komputerowych wraz z 2 monitorami i urządzeniami peryferyjnymi Zapytanie ofertowe 23/08/2018 30/08/2018 śląskie, Gliwicki
Zapytanie ofertowe nr 1/2018 dotyczące zakupu 5osiowego centrum obróbczego oraz dwupaletowej frezarki Zapytanie ofertowe 21/08/2018 24/09/2018 śląskie, Gliwicki
Zakup kompletnej linii do wytwarzania wielowarstwowej folii PET Zapytanie ofertowe 17/08/2018 18/09/2018 śląskie, Gliwicki
Wycena wartości rynkowej wkładu rzeczowego, stanowiącego udzielenie licencji na oprogramowanie Zapytanie ofertowe 13/08/2018 24/08/2018 śląskie, Gliwicki
Organizacja spotkania o charakterze konferencyjno – naukowym jako imprezy towarzyszącej Zapytanie ofertowe 09/08/2018 17/08/2018 śląskie, Gliwicki
Organizacja treningu budowania relacji w rodzinie dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.6. Zapytanie ofertowe 04/07/2018 12/07/2018 śląskie, Gliwicki
Zadanie nr 4: Konserwacja terenów zieleni przyulicznej oraz letnie i zimowe utrzymanie chodników w Zabrzu: dz. Biskupice, dz. Śródmieście od ul. gen de Gaulle`a w kierunku miasta Ruda Śląska Wynik 04/07/2018 - śląskie, Gliwicki

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.