Ogłoszenia z województwa śląskie, powiat Bytomski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 58 wyników.
Dostawa wyrobów do embolizacji wewnątrzczaszkowej dla potrzeb Zakładu Radiologii Przetarg publiczny TED 06/06/2018 17/07/2018, godz. 07:00 Bytomski
Rewitalizacja części podobszaru nr 8–Bytom Bobrek poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu – przebudowy budynków położonych w Bytomiu przy ul. Pasteura 1a, Pasteura 2-2a, Pasteura 3-3a, (...) Inna informacja 06/06/2018 29/06/2018, godz. 09:00 Bytomski
Wykonanie projektu renaturalizacji rowu Potempa – Świniowice na długości ok. 4 km Przetarg publiczny TED 01/06/2018 16/07/2018, godz. 08:00 śląskie, Bytomski
Wyposażenie pracowni szkolnych - dostawa zestawów do wykonywania doświadczeń Przetarg publiczny TED 01/06/2018 11/07/2018, godz. 08:00 Bytomski
Zakup wyposażenia pracowni szkolnych – dostawa modułów pomiarowych z oprogramowaniem Przetarg publiczny TED 01/06/2018 10/07/2018, godz. 07:00 Bytomski
Zaprojektowanie i budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, modernizacją istniejącej sieci wodociągowej i odtworzeniem nawierzchni dróg Inna informacja 31/05/2018 29/06/2018, godz. 10:00 śląskie, Bytomski
Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 118. Inna informacja 31/05/2018 20/06/2018, godz. 07:00 Bytomski, Katowicki
Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” Inna informacja 30/05/2018 03/07/2018, godz. 08:00 Bytomski, Gliwicki
Przetarg nieograniczony na usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków d Przetarg publiczny TED 30/05/2018 29/06/2018, godz. 09:00 Bytomski
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, płynów do odżywiania pozajelitowego oraz produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu Inna informacja 26/05/2018 20/06/2018, godz. 09:00 Bytomski
Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu z uwzględnieniem programu naprawczego Szpitala Przetarg publiczny TED 25/05/2018 03/07/2018, godz. 07:30 śląskie, Bytomski
Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” Przetarg publiczny TED 25/05/2018 03/07/2018, godz. 08:00 Bytomski, Gliwicki
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, płynów do odżywiania pozajelitowego oraz produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. Przetarg publiczny TED 23/05/2018 19/06/2018, godz. 09:00 Bytomski
„Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej” Przetarg publiczny TED 17/05/2018 26/06/2018, godz. 07:00 Bytomski, Gliwicki, Katowicki
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy (...) budynków mieszkalnych (...) przy ul. Siemianowickiej 14 w Bytomiu na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (...), ul. Żeromskiego 1 of. (...) Inna informacja 16/05/2018 14/06/2018, godz. 09:00 Bytomski
Zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane na podstawie PFU pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich... Inna informacja 15/05/2018 22/06/2018, godz. 07:30 Bytomski
Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 118. Inna informacja 19/04/2018 19/06/2018, godz. 07:00 Bytomski, Katowicki
Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 118. Przetarg publiczny TED 17/04/2018 19/06/2018, godz. 07:00 Bytomski, Katowicki

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.