Ogłoszenia z województwa śląskie, powiat Bytomski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy (...) budynków mieszkalnych (...) przy ul. Siemianowickiej 14 w Bytomiu na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (...), ul. Żeromskiego 1 of. (...) Inna informacja 04/07/2018 23/07/2018, godz. 09:00 Bytomski
Dostawa produktów leczniczych eltrombopag i piksantron do 30.6.2019 r. Przetarg publiczny TED 04/07/2018 14/08/2018, godz. 07:30 śląskie, Bytomski
Rewitalizacja podobszarów nr 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu budynków położonych w Bytomiu (...) Inna informacja 03/07/2018 20/07/2018, godz. 08:00 Bytomski
Rewitalizacja części podobszaru nr 8 – Bytom Bobrek poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu – przebudowy budynków położonych w Bytomiu przy ul. Stalowej 1, Stalowej 2-2a, Stalowej 3-3a, (...) Inna informacja 03/07/2018 18/07/2018, godz. 08:00 Bytomski
Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście, Rozbark) poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu budynków położonych w Bytomiu (..) Inna informacja 03/07/2018 20/07/2018, godz. 10:00 Bytomski
Rewitalizacja części podobszaru nr 8 – Bytom Bobrek poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu – przebudowy budynków położonych w Bytomiu przy ul. Pasteura 1a, Pasteura 2-2a, Pasteura 3-3a, (...) Inna informacja 03/07/2018 18/07/2018, godz. 09:00 Bytomski
Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Bobrek) w podziale na 4 części Inna informacja 03/07/2018 20/07/2018, godz. 09:00 Bytomski
Dostawa ambulansu rentgenowskiego Przetarg publiczny TED 30/06/2018 06/08/2018, godz. 07:00 Bytomski
Zaprojektowanie i budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, modernizacją istniejącej sieci wodociągowej i odtworzeniem nawierzchni dróg Inna informacja 29/06/2018 30/07/2018, godz. 09:30 śląskie, Bytomski
Inżynier Kontraktu dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec Inna informacja 29/06/2018 31/07/2018, godz. 09:30 Makroregion Południowy, Bytomski
Dostawa 15 tablic informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zadania pn.: „Budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi” nr UDA-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” Poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”. Przetarg publiczny TED 28/06/2018 06/08/2018, godz. 09:30 Bytomski
„Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację oświetlenia drogowego” Przetarg publiczny TED 23/06/2018 09/08/2018, godz. 08:00 Bytomski
Usługa przygotowania i dystrybucji posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu Przetarg publiczny TED 20/06/2018 26/07/2018, godz. 07:00 Bytomski
Zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane na podstawie PFU pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restaurators... Inna informacja 16/06/2018 31/07/2018, godz. 07:30 Bytomski
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Przetarg publiczny TED 16/06/2018 20/07/2018, godz. 09:00 Bytomski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.