Ogłoszenia z województwa podlaskie, powiat Łomżyński

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 32 wyników.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2SZ/2019 z dnia 06.08.2019 r. - dotyczące dostawy materiałów budowlanych na potrzeby warsztatów zawodowych grupy drogowo-remontowej Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy w ramach projektu „Druga szansa” Zapytanie ofertowe 06/08/2019 14/08/2019 podlaskie, Łomżyński
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2019/1.3 RPOWP na zakup: Linii rozsortowywania bloku masy (1 szt.) - zakup, dostawa i montaż, Oprogramowania sterowania Linią rozsortowywania bloku masy (1 szt.) – zakup, dostawa i instalacja i Den rusztowych (1 komplet - 250 szt.) – zakup, dostawa i montaż Zapytanie ofertowe 22/07/2019 22/08/2019 podlaskie, Łomżyński
Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej firmy Zapytanie ofertowe 11/07/2019 19/07/2019 podlaskie, Łomżyński
Dostawa materiałów z aluminium na potrzeby badań Zapytanie ofertowe 10/07/2019 18/07/2019 podlaskie, Łomżyński
Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia warsztatów wg projektu „Rozwój usług społecznych w gminie Łomża” w zakresie prowadzenia zajęć Zapytanie ofertowe 24/06/2019 02/07/2019 podlaskie, Łomżyński
Zamówienie dotyczące przygotowania i przeprowadzenia warsztatów wg projektu „Rozwój usług społecznych w gminie Łomża” Zapytanie ofertowe 24/06/2019 02/07/2019 podlaskie, Łomżyński
Realizacja programu profilaktycznego ARCHIPELAG SKARBÓW w 6 placówkach edukacyjnych na terenie gminy Piątnica i gminy Łomża Zapytanie ofertowe 17/06/2019 24/06/2019 podlaskie, Łomżyński
Organizacja wyjazdu na targi: THE BIG FIVE DUBAJ 2019 Zapytanie ofertowe 30/05/2019 07/06/2019 podlaskie, Łomżyński
Świadczenie usług Zespołu Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja istniejącej sortowni odpadów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii gm. Miastkowo, woj. podlaskie” Zapytanie ofertowe 28/05/2019 05/06/2019 podlaskie, Łomżyński
Świadczenie usług Zespołu Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja istniejącej sortowni odpadów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii gm. Miastkowo, woj. podlaskie” Zapytanie ofertowe 21/05/2019 29/05/2019 podlaskie, Łomżyński
)rganizacja i przeprowadzenie „Kursu integrowania produkcji roślinnej” dla uczniów Zapytanie ofertowe 17/05/2019 24/05/2019 podlaskie, Łomżyński
Przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Operator kombajnów zbożowych” Zapytanie ofertowe 17/05/2019 24/05/2019 podlaskie, Łomżyński
Wyposażenie Centrum B+R w aparaturę laboratoryjną do badań i prac rozwojowych nad przygotowaniem modeli i prototypów (kontynuacja II) Zapytanie ofertowe 15/04/2019 23/04/2019 podlaskie, Łomżyński
Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych Zapytanie ofertowe 11/04/2019 19/04/2019 podlaskie, Łomżyński
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie w 6 placówkach edukacyjnych na terenie gminy Łomża (3 placówki) i na terenie gminy Piątnica (3 placówki) rekomendowanych programów profilaktyki uniwersalnej organizowane w ramach projektu pn. „Młodzi - Aktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Zapytanie ofertowe 26/03/2019 04/04/2019 podlaskie, Łomżyński
ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 10/GTB/2019 W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand „Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych” Zapytanie ofertowe 22/03/2019 03/04/2019 podlaskie, Łomżyński
Organizacja zajęć wyjazdowych w ramach projektu "Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego" Zapytanie ofertowe 21/03/2019 28/03/2019 podlaskie, Łomżyński
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 35 kW na potrzeby kościoła oraz dostawę i montaż powietrznej pompy ciepła o mocy 20 kW dla domu parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Śniadowie. Zapytanie ofertowe 13/03/2019 22/03/2019 podlaskie, Łomżyński
Wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,75 MW Zapytanie ofertowe 13/03/2019 15/04/2019 podlaskie, Łomżyński
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi na stanowisku e-Mocarza na terenie Gminy Piątnica w projekcie pt. „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści” Zapytanie ofertowe 11/03/2019 19/03/2019 podlaskie, Łomżyński

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.