Ogłoszenia z województwa podkarpackie, powiat Rzeszowski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 247 wyników.
Świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wynik 04/07/2018 - podkarpackie, Krośnieński, Przemyski, Rzeszowski, Tarnobrzeski, Miasto Warszawa
Zakup, dostawy testów i odczynników wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Klinicznego Zakładu Mikrobiologii. Wynik 04/07/2018 - Rzeszowski, Miasto Warszawa
Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii, dla 8 budynków na terenie Gminy Świlcza w ramach projektu „Zwiększenie udział ... Wynik 04/07/2018 - Rzeszowski
Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Rzeszowa – własność PGE Dystrybucja S.A. Wynik 04/07/2018 - lubelskie, podkarpackie, Rzeszowski
Świadczenie usług emisji programów Polskiego Radia w zakresie UKF- FM Wynik 04/07/2018 - Tarnowski, Pilski, Leszczyński, Gorzowski, dolnośląskie, Legnicko-głogowski, Bydgosko-toruński, Ełcki, Nowosądecki, Nowotarski, Szczeciński, Opolski, Grudziądzki, Włocławski, Słupski, świętokrzyskie, Sandomiersko-jędrzejowski, Bialski, Lubelski, Przemyski, Rzeszowski, warszawski stołeczny, Ostrołęcki, Siedlecki
Dostawy oleju napędowego do lokomotyw spalinowych Przetarg publiczny TED 04/07/2018 23/07/2018, godz. 10:00 Rzeszowski
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zbiornika retencyjnego „Toporów” w leśnictwie Szydłowiec oraz zbiornika retencyjnego „Lisi Borek” w leśnictwie Czajkowa. Przetarg publiczny TED 04/07/2018 14/08/2018, godz. 09:00 Rzeszowski
Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu Wynik 03/07/2018 - Sandomiersko-jędrzejowski, Rzeszowski, Tarnobrzeski
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 6.900.000 PLN (sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Wynik 03/07/2018 - Rzeszowski
Uzupełnienie i aktualizacja wg obowiązujących aktów prawnych raportu o oddziaływaniu na środowisko zbiornika wodnego Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce na terenie gm. Krempna oraz Nowy Żmigród Przetarg publiczny TED 03/07/2018 20/08/2018, godz. 07:30 Krośnieński, Rzeszowski
„Budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Paderewskiego w Rzeszowie”, z wyłączeniem odcinka X-Y, realizowana w ramach pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Przetarg publiczny TED 03/07/2018 21/08/2018, godz. 09:00 Rzeszowski
Dostawa leku Pertuzumabum, Mepolizumab oraz różnych produktów leczniczych. Wynik 03/07/2018 - Katowicki, Poznański, Rzeszowski, Miasto Warszawa
Świadczenie usług emisji programów Polskiego Radia w zakresie UKF- FM Wynik 03/07/2018 - Tarnowski, Pilski, Leszczyński, Gorzowski, dolnośląskie, Legnicko-głogowski, Bydgosko-toruński, Ełcki, Nowosądecki, Nowotarski, Szczeciński, Opolski, Grudziądzki, Włocławski, Słupski, świętokrzyskie, Sandomiersko-jędrzejowski, Bialski, Lubelski, Przemyski, Rzeszowski, warszawski stołeczny, Ostrołęcki, Siedlecki
Dostawa urządzeń drukujących i kopiujących do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej Inna informacja 03/07/2018 20/07/2018, godz. 07:00 podkarpackie, Rzeszowski
Dostawa samochodów osobowych typu SUV w wersji policyjnej oznakowany Przetarg publiczny TED 03/07/2018 09/08/2018, godz. 11:00 Miasto Kraków, Katowicki, Miasto Poznań, Miasto Szczecin, Miasto Wrocław, kujawsko-pomorskie, Bydgosko-toruński, Olsztyński, Gdański, Miasto Łódź, Kielecki, Lubelski, Rzeszowski, Miasto Warszawa, Radomski
Zakup aparatury medycznej Wynik 30/06/2018 - Rzeszowski, Miasto Warszawa
Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych Przetarg publiczny TED 30/06/2018 09/08/2018, godz. 09:00 Rzeszowski
Świadczenie usług emisji programów Polskiego Radia w zakresie UKF- FM Wynik 30/06/2018 - Tarnowski, Pilski, Leszczyński, Gorzowski, dolnośląskie, Legnicko-głogowski, Bydgosko-toruński, Ełcki, Nowosądecki, Nowotarski, Szczeciński, Opolski, Grudziądzki, Włocławski, Słupski, świętokrzyskie, Sandomiersko-jędrzejowski, Bialski, Lubelski, Przemyski, Rzeszowski, warszawski stołeczny, Ostrołęcki, Siedlecki
„Konserwacja bieżąca potoków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie” Przetarg publiczny TED 29/06/2018 07/08/2018, godz. 07:00 Krośnieński, Rzeszowski
Dostawa urządzeń drukujących i kopiujących do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej Inna informacja 29/06/2018 19/07/2018, godz. 07:00 podkarpackie, Rzeszowski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.