Ogłoszenia z województwa podkarpackie, powiat Rzeszowski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 32 wyników.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zbiornika retencyjnego „Toporów” w leśnictwie Szydłowiec oraz zbiornika retencyjnego „Lisi Borek” w leśnictwie Czajkowa. Przetarg publiczny TED 04/07/2018 14/08/2018, godz. 09:00 Rzeszowski
Dostawy oleju napędowego do lokomotyw spalinowych Przetarg publiczny TED 04/07/2018 23/07/2018, godz. 10:00 Rzeszowski
Uzupełnienie i aktualizacja wg obowiązujących aktów prawnych raportu o oddziaływaniu na środowisko zbiornika wodnego Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce na terenie gm. Krempna oraz Nowy Żmigród Przetarg publiczny TED 03/07/2018 20/08/2018, godz. 07:30 Krośnieński, Rzeszowski
Dostawa samochodów osobowych typu SUV w wersji policyjnej oznakowany Przetarg publiczny TED 03/07/2018 09/08/2018, godz. 11:00 Miasto Kraków, Katowicki, Miasto Poznań, Miasto Szczecin, Miasto Wrocław, kujawsko-pomorskie, Bydgosko-toruński, Olsztyński, Gdański, Miasto Łódź, Kielecki, Lubelski, Rzeszowski, Miasto Warszawa, Radomski
Dostawa urządzeń drukujących i kopiujących do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej Inna informacja 03/07/2018 20/07/2018, godz. 07:00 podkarpackie, Rzeszowski
„Budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Paderewskiego w Rzeszowie”, z wyłączeniem odcinka X-Y, realizowana w ramach pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Przetarg publiczny TED 03/07/2018 21/08/2018, godz. 09:00 Rzeszowski
Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych Przetarg publiczny TED 30/06/2018 09/08/2018, godz. 09:00 Rzeszowski
„Konserwacja bieżąca potoków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie” Przetarg publiczny TED 29/06/2018 07/08/2018, godz. 07:00 Krośnieński, Rzeszowski
Dostawa urządzeń drukujących i kopiujących do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej Inna informacja 29/06/2018 19/07/2018, godz. 07:00 podkarpackie, Rzeszowski
Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych Przetarg publiczny TED 29/06/2018 08/08/2018, godz. 09:00 podkarpackie, Rzeszowski
Roboty budowlane polegające na budowie pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Baligrodzkiej i ul. Iwonickiej w Rzeszowie Inna informacja 28/06/2018 31/07/2018, godz. 09:00 Rzeszowski
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i pracowni RTG Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej - 11 pakietów. Przetarg publiczny TED 27/06/2018 07/08/2018, godz. 07:00 Rzeszowski
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Sędziszów Małopolski Przetarg publiczny TED 27/06/2018 06/08/2018, godz. 09:15 Rzeszowski
Dostawy antybiotyków i leków różnych. Przetarg publiczny TED 27/06/2018 08/08/2018, godz. 07:00 Rzeszowski
Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w wysokości 6 740 000,00 PLN Przetarg publiczny TED 27/06/2018 08/08/2018, godz. 08:00 podkarpackie, Rzeszowski
Dostawy produktu leczniczego Nintedanibum. Przetarg publiczny TED 27/06/2018 08/08/2018, godz. 07:00 Rzeszowski
Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych Przetarg publiczny TED 27/06/2018 07/08/2018, godz. 09:00 Rzeszowski
„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn400 mm od komory G-17 do komory G-14 przy al. Rejtana w Rzeszowie”, realizowana w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych Etap 2” (POIS.01.05.00-00-0009/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Przetarg publiczny TED 26/06/2018 10/08/2018, godz. 09:00 Rzeszowski
Bieżące utrzymanie i konserwacja znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach zlokalizowanych w granicach administracyjnych Rzeszowa Przetarg publiczny TED 26/06/2018 03/08/2018, godz. 09:00 Rzeszowski
Dostawa aparatu ogólnodiagnostycznego RTG oraz aparatu RTG zębowego wewnątrzustnego wraz z montażem Przetarg publiczny TED 23/06/2018 01/08/2018, godz. 08:00 Rzeszowski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.