Ogłoszenia z województwa podkarpackie, powiat Rzeszowski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 278 wyników.
Dostawa Podajników wolumetrycznych - (3 szt.) Zapytanie ofertowe 24/05/2019 03/06/2019 podkarpackie, Rzeszowski
ZAKUP WRAZ Z WDROŻENIEM: • oprogramowania do obsługi, zamieszczania i ewidencji materiałów dydaktyczno-edukacyjnych w repozytorium – „EDUKATOR” - licencja bezterminowa; • oprogramowania do wdrożenia nowoczesnych metod weryfikacji zdobytej wiedzy i kompetencji - „SBS Step by Step” – licencja bezterminowa; Zapytanie ofertowe 23/05/2019 24/06/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Testy serwisu i Wprowadzenie interaktywnych formularzy. Zapytanie ofertowe 23/05/2019 31/05/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Dostawa oprogramowania - SYSTEM ZARZĄDZANIA BIBLIOTEKĄ UCZELNIANĄ wraz z licencjami - na potrzeby WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej Zapytanie ofertowe 17/05/2019 18/06/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Dostawa i uruchomienie Systemu pakowania granulatu – 2 szt. Zapytanie ofertowe 17/05/2019 27/05/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Dostawa podzespołów do budowy prototypu – demonstratora metody produkcji. Zapytanie ofertowe 15/05/2019 17/06/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Zakup środków trwałych - serwer, sprzet komputerowy Zapytanie ofertowe 15/05/2019 18/06/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Zapytanie dotyczy dostawy materiałów/półfabrykantów na potrzeby prototypu Zapytanie ofertowe 09/05/2019 20/05/2019 podkarpackie, Rzeszowski
„Dostawa drukarki 3D” Zapytanie ofertowe 09/05/2019 20/05/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Opracowanie innowacyjnej technologii w postaci inteligentnego systemu przeznaczonego do badania poziomu satysfakcji pacjenta Zapytanie ofertowe 08/05/2019 16/05/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Dostawa „Urządzenia do pomiaru przewodności cieplnej metodą osłoniętej płyty grzejnej w stanie ustalonym wraz z akcesoriami” -1szt. Zapytanie ofertowe 08/05/2019 11/06/2019 podkarpackie, Rzeszowski
6/7.1/2019/NK/IDA Przeprowadzenie szkoleń prowadzących do nabycia, podniesienia, uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników projektu „Nowe kwalifikacje = Nowa droga do zatrudnienia” Zapytanie ofertowe 08/05/2019 16/05/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu projektu wzorniczego oraz zaprojektowanie nowej innowacyjnej konstrukcji zautomatyzowanej maszyny do cięcia w wielu płaszczyznach Zapytanie ofertowe 08/05/2019 16/05/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Zapytanie ofertowe nr 22/2019 z dnia 07.05.2019 dotyczy zadania pn. 1. Doradztwa w zakresie nanoszenia nano past 2. Doradztwa w zakresie doboru i optymalizacji parametrów i narzędzi dla obróbki wiórowej i bezwiórowej Zapytanie ofertowe 07/05/2019 17/05/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Zapytanie ofertowe nr 23/2019 z dnia 07.05.2019 dotyczy prac B+R 1. Parametryzacja i analiza procesu drukowania w oparciu o wyniki prac B+R 2. Badania i rozwój systemów sterowania i oprogramowania 3. Badania i rozwój systemów elektryczno - mechanicznych Zapytanie ofertowe 07/05/2019 17/05/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Zakup materiałów dla uczestników szkoleń oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” Zapytanie ofertowe 02/05/2019 10/05/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Dostawa „Instalacji doświadczalnej do dyspergowania i mieszania roztworów i zawiesin” -1szt. Zapytanie ofertowe 30/04/2019 03/06/2019 podkarpackie, Rzeszowski
System zasilania UPS wraz z bateriami Zapytanie ofertowe 30/04/2019 17/05/2019 podkarpackie, Rzeszowski
wykonanie specjalistycznej usługi doradczej w zakresie przygotowania gwarancji produktowej i innych dokumentów produktowych niezbędnych na rynku ukraińskim. Zapytanie ofertowe 30/04/2019 08/05/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu biblioteki umożliwiającej implementację sieci neuronowej dla bohaterów niezależnych gier komputerowych NPC w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu składanego w działaniu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Zapytanie ofertowe 29/04/2019 08/05/2019 podkarpackie, Rzeszowski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.