Ogłoszenia z województwa podkarpackie, powiat Krośnieński

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 66 wyników.
Świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wynik 04/07/2018 - podkarpackie, Krośnieński, Przemyski, Rzeszowski, Tarnobrzeski, Miasto Warszawa
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Przetarg publiczny TED 04/07/2018 14/08/2018, godz. 09:00 Miasto Wrocław, Krośnieński
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie sanockim – etap I”, realizowane w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Wynik 04/07/2018 - Krośnieński, Przemyski
„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz zbiorników wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle” Przetarg publiczny TED 03/07/2018 09/08/2018, godz. 07:00 Krośnieński
Uzupełnienie i aktualizacja wg obowiązujących aktów prawnych raportu o oddziaływaniu na środowisko zbiornika wodnego Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce na terenie gm. Krempna oraz Nowy Żmigród Przetarg publiczny TED 03/07/2018 20/08/2018, godz. 07:30 Krośnieński, Rzeszowski
Dostawa wyrobów medycznych. Przetarg publiczny TED 03/07/2018 09/08/2018, godz. 08:00 Krośnieński
Opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Modernizacja odgałęzienia gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 do SRP Jasło Nr 1 Floriańska” Przetarg publiczny TED 03/07/2018 21/08/2018, godz. 09:00 podkarpackie, Krośnieński, Miasto Warszawa
Opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej dla zadania „Przebudowa gazociągu w/c na odcinku od msc. Albigowa do UZU Husów (Etap II)” Przetarg publiczny TED 30/06/2018 20/08/2018, godz. 09:00 podkarpackie, Krośnieński, Miasto Warszawa
„Konserwacja bieżąca potoków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie” Przetarg publiczny TED 29/06/2018 07/08/2018, godz. 07:00 Krośnieński, Rzeszowski
„Rzeka Wisłoka 148+500-148+650 – Zasyp wyrwy w dnie i brzegu wraz z udrożnieniem koryta w obrębie osuwiska” – Etap I” Inna informacja 29/06/2018 17/07/2018, godz. 07:30 Krośnieński
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle Przetarg publiczny TED 27/06/2018 08/08/2018, godz. 08:00 Krośnieński
Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Hematologii Przetarg publiczny TED 26/06/2018 03/08/2018, godz. 08:00 Krośnieński
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów opalanych biomasą oraz instalacji fotowoltaicznychna terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka Wynik 23/06/2018 - Krośnieński
Dostawa wyrobów medycznych dla Zakładu Patomorfologii Przetarg publiczny TED 23/06/2018 01/08/2018, godz. 08:00 Krośnieński
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne – kotły centralnego ogrzewania na biomasę Wynik 23/06/2018 - Krośnieński
Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Inna informacja 21/06/2018 09/07/2018, godz. 08:00 Krośnieński
Dostawa produktów leczniczych Wynik 21/06/2018 - Krośnieński
Usługi z zakresu ochrony ekosystemów leśnych (hodowla lasu, ochrona lasu) w roku 2018 na terenie Magurskiego Parku Narodowego polegające na czyszczeniu późnym w O.O. Baranie, na powierzchni 7,50 ha. Przetarg publiczny TED 20/06/2018 25/07/2018, godz. 07:30 Krośnieński
Wykonanie Inwestycji w ramach Projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Wynik 20/06/2018 - Tarnowski, Częstochowski, Krośnieński
Dostawa wyrobów medycznych Przetarg publiczny TED 19/06/2018 25/07/2018, godz. 09:00 Krośnieński

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.