Ogłoszenia z województwa podkarpackie, powiat Krośnieński

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 84 wyników.
„Dostosowanie oferty ZS w Jedliczu do potrzeb rynku pracy”, w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe 14/11/2019 22/11/2019 podkarpackie, Krośnieński
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Szkolenie w czekoladzie" Zapytanie ofertowe 12/11/2019 20/11/2019 podkarpackie, Krośnieński
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu Obsługa instalacji LPG Zapytanie ofertowe 12/11/2019 21/11/2019 podkarpackie, Krośnieński
Budowa linii 110 kV Zapytanie ofertowe 12/11/2019 19/12/2019 podkarpackie, Krośnieński
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POPW/1.4 II ETAP dotyczące dostawy: Szlifierki – 2 szt. Polerka –1 szt. Kuglerka – szlifierka – 1 szt. Zapytanie ofertowe 08/11/2019 20/11/2019 podkarpackie, Krośnieński
Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego Zapytanie ofertowe 08/11/2019 18/11/2019 podkarpackie, Krośnieński
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 04.11.2019 r. NA REALIZACJĘ PROINNOWACYJNEJ USŁUGI BADAWCZO - ROZWOJOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA Zapytanie ofertowe 04/11/2019 18/11/2019 podkarpackie, Krośnieński
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka słowackiego dla nauczycieli z Polski Zapytanie ofertowe 29/10/2019 08/11/2019 podkarpackie, Krośnieński
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ,,Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” Zapytanie ofertowe 29/10/2019 06/11/2019 podkarpackie, Krośnieński
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Kuchnia staropolska" Zapytanie ofertowe 28/10/2019 05/11/2019 podkarpackie, Krośnieński
Zakup adaptacji MAAT Zapytanie ofertowe 28/10/2019 04/11/2019 podkarpackie, Krośnieński
Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego na Śląsk Zapytanie ofertowe 23/10/2019 31/10/2019 podkarpackie, Krośnieński
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu w ramach projektu Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”. Zapytanie ofertowe 15/10/2019 23/10/2019 podkarpackie, Krośnieński
świadczenie usług tłumaczeń ustnych i w miarę potrzeby pisemnych Zapytanie ofertowe 15/10/2019 23/10/2019 podkarpackie, Krośnieński
ZAPYTANIE OFERTOWE-ZAKUP ROUTERA Zapytanie ofertowe 11/10/2019 21/10/2019 podkarpackie, Krośnieński
ZAPYTANIE OFERTOWE-ZAKUP MYSZ BEZPRZEWODOWYCH Zapytanie ofertowe 11/10/2019 21/10/2019 podkarpackie, Krośnieński
Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/2019 dotyczące wyboru wykonawców na realizację usług Psychologa i Psychoterapeuty w ramach realizacji projektu pn. "Integracja - droga do zmian" Zapytanie ofertowe 08/10/2019 15/10/2019 Krośnieński, lubuskie
Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/2019 na świadczenie usług transportowych – przewozu uczestników projektu Zapytanie ofertowe 08/10/2019 15/10/2019 Krośnieński, lubuskie
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z produktów pszczelarskich Zapytanie ofertowe 07/10/2019 15/10/2019 podkarpackie, Krośnieński
Zatrudnienie dwóch tutorów Akademii Twórczego Rozwoju Zapytanie ofertowe 30/09/2019 07/10/2019 Krośnieński, lubuskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.