Ogłoszenia z województwa podkarpackie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Remont sali gimnastycznej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 15/02/2019 26/02/2019, godz. 10:00 podkarpackie
Zakup Usługi związanej z procesem rozliczenia podatku VAT na poziomie centralnym Gminy Zapytanie ofertowe 13/12/2018 17/12/2018, godz. 15:00 podkarpackie
Budowa instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu ziemnego Zapytanie ofertowe 23/11/2018 05/12/2018, godz. 12:00 podkarpackie
Kontrolne rozładowanie akumulatorów siłowni WSZ-11 w KWP Rzeszowie, KMP Krosno i KMP Tarnobrzeg. Licytacja 20/11/2018 23/11/2018, godz. 11:50 podkarpackie
Usługi odśnieżania oraz zwalczania śliskości na drogach gminnych Zapytanie ofertowe 05/10/2018 17/10/2018, godz. 00:00 podkarpackie
Wykonanie robót remontowych estakady, pochylni i rampy stalowej oraz konstrukcji stalowej ogrodzenia Zapytanie ofertowe 11/09/2018 21/09/2018, godz. 00:00 podkarpackie
Zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz sali szkoleniowej podczas szkolenia Zapytanie ofertowe 29/08/2018 07/09/2018, godz. 08:00 podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Modernizacja odgałęzienia gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 do SRP Jasło Nr 1 Floriańska” Przetarg publiczny TED 03/07/2018 21/08/2018, godz. 09:00 podkarpackie, Krośnieński, Miasto Warszawa
Uzupełnienie i aktualizacja wg obowiązujących aktów prawnych raportu o oddziaływaniu na środowisko zbiornika wodnego Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce na terenie gm. Krempna oraz Nowy Żmigród Przetarg publiczny TED 03/07/2018 20/08/2018, godz. 07:30 Krośnieński, Rzeszowski
„Budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Paderewskiego w Rzeszowie”, z wyłączeniem odcinka X-Y, realizowana w ramach pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Przetarg publiczny TED 03/07/2018 21/08/2018, godz. 09:00 Rzeszowski
Opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej dla zadania „Przebudowa gazociągu w/c na odcinku od msc. Albigowa do UZU Husów (Etap II)” Przetarg publiczny TED 30/06/2018 20/08/2018, godz. 09:00 podkarpackie, Krośnieński, Miasto Warszawa

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.