Ogłoszenia z województwa opolskie, powiat Opolski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 63 wyników.
Wykonanie prac ziemnych odkrywkowych na terenie kopalni Wapienia w Strzelcach Op. Licytacja 15/01/2019 29/01/2019, godz. 11:49 Opolski
Zakup systemu informatycznego B2B, B2E i B2C Zapytanie ofertowe 10/01/2019 18/01/2019 opolskie, Opolski
Zapytanie ofertowe nr 1/2019 Na organizację i obsługę stoiska wystawowego na targach BOATEX w Poznaniu w dniach 1-3 lutego 2019 roku oraz transport i ubezpieczenie eksponatów Zapytanie ofertowe 08/01/2019 16/01/2019 opolskie, Opolski
Zapytanie Ofertowe 1/01/2019/Z004/KM wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Inżynieria Zarządzania Zapytanie ofertowe 08/01/2019 18/01/2019 opolskie, Opolski
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu środka trwałego - Wytwornica pary Zapytanie ofertowe 08/01/2019 17/01/2019 lubelskie, Opolski
Prowadzenie obsługi psychologicznej dzieci i młodzieży Zapytanie ofertowe 21/12/2018 04/01/2019, godz. 14:00 Opolski
Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej - System GIS dla WiK Zapytanie ofertowe 29/11/2018 07/12/2018 opolskie, Opolski
Zapytanie ofertowe nr 1/2018 dotyczące usługi badawczej w zakresie innowacyjnej technologii normalizacji i waloryzacji złomu kordu drutu ze zużytych opon samochodowych Zapytanie ofertowe 26/11/2018 04/12/2018 lubelskie, Opolski
Zapytanie Ofertowe nr 02/11/2018/Z004/154/JZ/Z - wyłonienie Wykonawcy na dostawę trzech dalmierzy Zapytanie ofertowe 21/11/2018 03/12/2018 opolskie, Opolski
Zapytanie ofertowe nr 4/2018 na zakup kompletnego zespołu grzewczego do zasilania systemem pośrednim potokowej suszarni do suszenia brykietów z węgla drzewnego Zapytanie ofertowe 20/11/2018 21/12/2018 opolskie, Opolski
Zapytanie ofertowe nr 3/2018 na zakup suszarni taśmowej do suszenia brykietów z węgla drzewnego Zapytanie ofertowe 20/11/2018 21/12/2018 opolskie, Opolski
Zapytanie ofertowe nr 5/2018 na zakup elementów konstrukcyjnych filtra odciągowego przystosowanego do pyłu węgla drzewnego Zapytanie ofertowe 20/11/2018 21/12/2018 opolskie, Opolski
Zakup, dostawa i montaż zestawu sprzętu multimedialnego oraz zestawu sprzętu do projekcji filmów 3D Zapytanie ofertowe 15/11/2018 23/11/2018 opolskie, Opolski
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu środków trwałych - dostawa sprzętu fitness Zapytanie ofertowe 14/11/2018 23/11/2018 lubelskie, Opolski
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, dostawa i uruchomienie oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji współpracującego z elementami prototypu do palnika głównego pieca nr 1 Zapytanie ofertowe 14/11/2018 29/11/2018 opolskie, Opolski
Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu "Szkoła Sukcesu". Zapytanie ofertowe 13/11/2018 20/11/2018 lubelskie, Opolski
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica”. Zapytanie ofertowe 09/11/2018 16/11/2018 opolskie, Opolski
Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej Zapytanie ofertowe 07/11/2018 15/11/2018 lubelskie, Opolski
Wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu układu suszarni wykorzystującej pętlę hydratową dla potrzeb projektu w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Zapytanie ofertowe 07/11/2018 21/11/2018 opolskie, Opolski
Praca w projekcie pt. "Opracowanie i weryfikacja w warunkach przemysłowych technologii dekontaminacji urządzeń i zbiorników produktów ropopochodnych w procesie ich automatycznego czyszczenia, jako technologa procesowego automatycznego czyszczenia" Zapytanie ofertowe 06/11/2018 21/11/2018 opolskie, Opolski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.