Ogłoszenia z województwa opolskie, powiat Opolski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 73 wyników.
Zakup, dostawa i montaż zestawu sprzętu multimedialnego oraz zestawu sprzętu do projekcji filmów 3D Zapytanie ofertowe 15/11/2018 23/11/2018 opolskie, Opolski
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu środków trwałych - dostawa sprzętu fitness Zapytanie ofertowe 14/11/2018 23/11/2018 lubelskie, Opolski
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, dostawa i uruchomienie oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji współpracującego z elementami prototypu do palnika głównego pieca nr 1 Zapytanie ofertowe 14/11/2018 29/11/2018 opolskie, Opolski
Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu "Szkoła Sukcesu". Zapytanie ofertowe 13/11/2018 20/11/2018 lubelskie, Opolski
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica”. Zapytanie ofertowe 09/11/2018 16/11/2018 opolskie, Opolski
Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej Zapytanie ofertowe 07/11/2018 15/11/2018 lubelskie, Opolski
Wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu układu suszarni wykorzystującej pętlę hydratową dla potrzeb projektu w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Zapytanie ofertowe 07/11/2018 21/11/2018 opolskie, Opolski
Praca w projekcie pt. "Opracowanie i weryfikacja w warunkach przemysłowych technologii dekontaminacji urządzeń i zbiorników produktów ropopochodnych w procesie ich automatycznego czyszczenia, jako technologa procesowego automatycznego czyszczenia" Zapytanie ofertowe 06/11/2018 21/11/2018 opolskie, Opolski
Zapytanie ofertowena zakup i dostawę oraz wniesienie pomocy dydaktycznych z zakresu integracji sensoryczne Zapytanie ofertowe 05/11/2018 13/11/2018 opolskie, Opolski
PROCEDURA WYBORU NAUCZYCIELI DO ŚWIETLICY PCK W KARCZMISKACH Zapytanie ofertowe 05/11/2018 14/11/2018 lubelskie, Opolski
Wojewódzka kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca różnorodności biologicznej wykorzystująca lokalne zasoby przyrodnicze zabytkowego parku Zapytanie ofertowe 31/10/2018 09/11/2018 opolskie, Opolski
Zakup systemu klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem produkującym Zapytanie ofertowe 30/10/2018 08/11/2018 opolskie, Opolski
Dostawa systemu ERP Zapytanie ofertowe 24/10/2018 02/11/2018 lubelskie, Opolski
1) Konsultacje indywidualne z uczniami w zakresie doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Ozimku. Zapytanie ofertowe 23/10/2018 31/10/2018 opolskie, Opolski
Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń Zapytanie ofertowe 17/10/2018 06/11/2018 opolskie, Opolski
Dostawa urządzeń i udział w uruchomieniu elementu: prototyp palnik główny– instalacji dozowania paliw alternatywnych do palnika pieca nr 1 w cementowni Górażdże, w Choruli. Zapytanie ofertowe 16/10/2018 09/11/2018 opolskie, Opolski
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, udział w uruchomieniu elementów prototypu – instalacji dozowania paliw alternatywnych do palnika pieca nr 1 w cementowni Górażdże, w Choruli. Zapytanie ofertowe 16/10/2018 09/11/2018 opolskie, Opolski
Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „Budowa ścieżek - pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana” Zapytanie ofertowe 12/10/2018 22/10/2018 opolskie, Opolski
Wykonanie badań walidacyjnych właściwości użytkowych zestawu wyrobów do wykonywania bezklejowego okładzin ścian zewnętrznych firmy Stegu w zakresie cech wytrzymałościowo-funkcjonalnych. Zapytanie ofertowe 09/10/2018 16/10/2018 opolskie, Opolski
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/BALS/2018 na zakup drukarek przemysłowych Zapytanie ofertowe 09/10/2018 08/11/2018 opolskie, Opolski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.