Ogłoszenia z województwa opolskie, powiat Nyski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 61 wyników.
Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych oraz komputera wraz z egzaminem Zapytanie ofertowe 23/05/2019 31/05/2019 opolskie, Nyski
Przeprowadzenie szkolenia zawodowego indywidualnego pn. „Elektryk z uprawnieniami SEP Gr. I „E” z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego Zapytanie ofertowe 23/05/2019 31/05/2019 opolskie, Nyski
Przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Konserwator elektryczno-gospodarczy z uprawnymi elektrycznymi SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV” z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego Zapytanie ofertowe 16/05/2019 24/05/2019 opolskie, Nyski
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.05.2019 r. dotyczące realizacji usługi szkoleniowej na potrzeby realizacji projektu pn. "Aktywizacja i Praca" Zapytanie ofertowe 15/05/2019 23/05/2019 opolskie, Nyski
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie komory klimatycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych Zapytanie ofertowe 30/04/2019 09/05/2019 opolskie, Nyski
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby szkolenia w Nysie Zapytanie ofertowe 25/04/2019 06/05/2019 opolskie, Nyski
Usługa wykonania zabiegów rehabilitacyjnych Zapytanie ofertowe 25/04/2019 08/05/2019 opolskie, Nyski
Zakup oprogramowania specjalistycznego do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) wspomagania projektowania Zapytanie ofertowe 12/04/2019 19/04/2019 opolskie, Nyski
Przedmiotem ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert na realizację usług, w ramach których zamawiający przewiduje: rozbudowę hotelu Gorzelanny o część hotelową , budowę hali basenowej oraz konstrukcji wsporczych dla zjeżdżalni pontonowej. Zapytanie ofertowe 05/04/2019 23/04/2019 opolskie, Nyski
CDN-OiPS-322/XI/2/19 - Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat - wyrów-nywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowane-go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfi-nansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Woje-wódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych materiałów dekoracyjnych do przygotowania szkolnych i międzyszkolnych festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2019. Zapytanie ofertowe 04/04/2019 16/04/2019 opolskie, Nyski
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.4/ZNAKI PL/RPO/2019 na opracowanie projektu budowlanego i wykonanie robót budowlanych w trybie ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ w ramach dwóch zadań Zapytanie ofertowe 03/04/2019 25/04/2019 opolskie, Nyski
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/SNRP/VG/2019 - szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji Zapytanie ofertowe 02/04/2019 10/04/2019 opolskie, Nyski
CDN-OiPS-322/IX/2/19 - Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowane-go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji przez licenconowane punkty gastronomiczne z obowiązkiem dostar-czenia wyżywienia uczestników szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2019 Zapytanie ofertowe 01/04/2019 15/04/2019 opolskie, Nyski
CDN-OiPS-322/X/2/19 - Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat - wyrów-nywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowane-go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2019 Zapytanie ofertowe 01/04/2019 12/04/2019 opolskie, Nyski
Szkolenie zawodowe dla 12 UP Zapytanie ofertowe 28/03/2019 05/04/2019 opolskie, Nyski
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/FAMAD/2019 na zakup tokarki kłowej CNC szt.1 Zapytanie ofertowe 26/03/2019 29/04/2019 opolskie, Nyski
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie układu do wytwarzania suchych wzorców etanolowych. Zapytanie ofertowe 22/03/2019 29/03/2019 opolskie, Nyski
Dstawa materiałów do prowadzenia projektowych zajęć pozalekcyjnych matematyczno-przyrodniczych Zapytanie ofertowe 19/03/2019 29/03/2019 opolskie, Nyski
Szkolenie zawodowe dla 12 UP Zapytanie ofertowe 13/03/2019 21/03/2019 opolskie, Nyski
Ubezpieczenie NNW grupy 105 osób. Zapytanie ofertowe 13/03/2019 21/03/2019 opolskie, Nyski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.